Nové teologie Starého zákona a dějiny (recenze)

slama-nove-teologie-a-dejinyKniha Nové teologie Starého zákona a dějiny od předního českého evangelického starozákoníka Petra Slámy (dále jen „autor“) vyšla v roce 2013 jako upravená verze jeho habilitační práce, na jejímž základě byl jmenován docentem. Verze je to pěkná, nechybí v ní ani obrázky. Cílem této knihy, jak autor uvádí, je ukázat, že žánr teologie Starého zákona je pokusem o zvládnutí „iritace“, kterou v biblistice způsobily takové výsledky historické kritiky, které měly potenciál zpochybnit historickou plausibilitu biblické dějepravy [359]. Kniha je tedy mapou cest okolo a přes onen Lessingův ošklivý příkop, jenž se mezi dějepravnou a teologickou relevancí Bible otevřel nástupem osvícenské soutěže o co nejsvobodnější a nejobjektivnější bádání. 

Vershound aktualizován. Jak jej efektivně používat?

Ve volné chvilce jsem se pustil do odvšivení a učesání nástrojů Bookhound a Vershound, které jsem na tomto blogu představil již před řádkou měsíců. Bookhound i Vershound jsou jednoduché jednostránkové utilitky, které se nicméně mně osobně v uplynulých měsících nesmírně osvědčily. Troufám si říci, že investice času do jejich programování se mi během psaní pěti seminárek v posledním půlroce vrátila. Projekt internetového zpěvníčku se mi naopak neosvědčil, takže jsem jej prozatím zmrazil. Nyní k Vershoundu, v příštím článku k Bookhoundu.

Vershound je nástrojem pro rychlý náhled biblických veršů a generování odkazů na velmi užitečné studijní nástroje on-line. Prostředí Vershoundu je spartánské. Biblické souřadnice je potřeba zadat do vyhledávacího políčka, ne vybrat v rozevíracím seznamu. To vyžaduje znalost zkratek nebo názvů biblických knih v češtině či v angličtině. 

Definice, přijetí a význam historicko-kritického přístupu

Descent_of_the_Modernists,_E._J._Pace,_Christian_Cartoons,_1922Jedním z předmětů, které jsem musel v minulém semestru absolvovat, byl předmět Exegeze Starého zákona. Velmi jsem se na něj těšil. Profesor tohoto předmětu, Robin Routledge, je asi nejvíce publikovaným profesorem, jakého jsem kdy měl. Velmi si cením jeho práce. Jeho texty jsou vždy excelentně zpracované a zdokumentované. Přemýšlím, že jej požádám o vedení své diplomky. Bohužel, nebyl jsem na jeho přednáškách jaksi ve své kůži. Celý týden jsem musel finišovat seminárku pro předchozí předmět, což mé pozornosti neprospělo.

Na Akademii jsem nyní nahrál seminární práci, kterou jsem v tomto předmětu vypracoval. Zadání byla předem daná a poněkud těsná na můj vkus. Zvolil jsem si definovat a zhodnotit historicko-kritickou metodu. Tohoto zadání jsem ale chtěl použít jako příležitosti k odpichu metodologické části své diplomky. Dal jsem si proto záležet a pokryl docela velké množství problémů. Asi až trochu moc. 

Smrt jako problém teistické evoluce?

Na webu Kreacionismus.cz nedávno vyvěsili článek Teistická evoluce a nová teologie. Je to článek od Josefa Potočka původně zveřejněný v časopise Brána č. 2/2016. Autor se v něm zabývá nárůstem popularity tzv. teistické evoluce, která říká, že Bůh si mohl při stvoření použít přirozených evolučních procesů. Zmíněný trend je reflektován negativně. Problém teistické evoluce je spatřen v tom, „že se v řadě věcí dostává s tradičně chápaným obsahem Bible do zásadního rozporu. Jedná se především o původ člověka, o otázku pádu do hříchu a o problém utrpení a smrti.“ Všechny tři problémy se, pokud jsem článek správně pochopil, sbíhají ve třetím zmíněném, totiž v tom, že evoluce potřebuje ke svému průběhu smrt. 

Perličky z konce školního roku II

Poslední asi dva měsíce pro mne byly příšerným utrpením. Kdybyste věděli, litovali byste mne, a to i pokud mne nemáte rádi. Za tento semestr jsem musel napsat čtyři seminární práce po 5 000 slovech. Rukama mi při tom dle Zotera prošlo nejméně 220 knih a článků. Čtyřikrát jsem jel do Bruselu, jednou do USA na služební cestu, za sebou jsem pokaždé nechával chudinku těhotnou ženu. Vyučoval jsem nový předmět v oboru, jenž mi není vlastní (z NZ jsem dostával spíše horší známky). Několikrát jsem musel distančním studentům vysvětlovat, co tak dlouho trvá. Kdyby se neptali, už bych to měl hotové! A co je nejhorší, musel jsem oslavit vlastní narozeniny. Dolehlo to na mne nadmíru těžce, až jsem se vzdal naděje, že to zvládnu bez nějakých prášků (srov. 1Kor 1,8). Teď, když se situace trochu uvolnila, doháním resty a píšu na blog, který mezi tím strádal. 

Zlý pes Bookhound aktualizován

V minulém článku jsem uvedl seznam změn a doporučení týkajících se Vershoundu, internetového naháněče verzí Bible. V tomto článku se zaměřím na Bookhounda.

Bookhound je internetový naháněč knih, článků a postupových prací. Jeho úkolem je hromadně generovat linky na vyhledávače v katalozích knihoven, internetových archivů, databází a v deepwebových službách, čili i na stránkách, které vám Google nenabídne. Bookhound je zaměřen především pro potřeby česky a anglicky (popř. německy) hovořícího studenta humanitních oborů, především pak biblistiky a teologie. 

Exodus a dobývání Kenánu: Hlavní problémy a nový návrh

israelites-wanderingTřetí a poslední seminárkou z minulého semestru, kterou jsem se rozhodl doupravit a publikovat, je práce s názvem The Exodus and Conquest: Main Problems and a New Proposal. Jak název prozrazuje, jde o práci robustního záběru, nejspíše až příliš. Vyčerpal jsem v ní asi skoro vše, co o daném tématu vím, byť jsem na některé problémy neměl tolik prostoru, kolik by se slušelo. Nepatřičná šíře záběru byla dána opět poněkud těsnějším zadáním. Jde o mou poslední práci na CTS s nejširším záběrem použitých zdrojů (78) a největším počtem citací (114). To samozřejmě nemusí vypovídat o kvalitě práce, ale v tomto případě to svědčí alespoň o fušce, kterou mi to dalo. (Protože já svou bibliografii nikdy, nikdy, NIKDY uměle nenafukuji a vždy, vždy, VŽDY vím, o čem daný zdroj je, co z něj čerpám a proč!!! !! !) 

Problémy věčné funkční podřízenosti a socio-Trojičního principu v komplementariánském podání

nicaea-iconJiž několikrát jsem se v českém prostředí setkal se zvláštním komplementariánským argumentem. Když jsem vysvětloval, že slovo kefalé (hlava) v 1Kor 11,3 neznamená „autorita“, a to mj. neboť by to znamenalo podřízenost Krista Bohu Otci, dotyčný vždy apeloval na 1Kor 15,28, kde se píše, že „až mu [Kristu] podřídí všechno, pak i sám Syn se podřídí tomu [Bohu], jenž mu podřídil všechno, aby byl Bůh všechno ve všem“. Pominu nyní exegetické otázky verše 1Kor 11,3, jimiž jsem se zabýval jinde. Pokud jde o 1Kor 15,26, nebudu nyní polemizovat se subordinačním výkladem. Upozorním jen, že Pavlův dovětek „… aby byl Bůh všechno ve všem“ a fakt, že jde o eschatologickou, nikoli ontologickou nebo „funkční“ noticku, otevírá prostor jinému než hierarchickému pojetí Trojice. Spíše chci dále trvat na tom, že pokud by měla Trojice sloužit za vzor vztahům mezi muži a ženami v církvi a v rodině, pak by mohl být komplementariánský výklad usvědčen ze subordinacionismu, který byl odmítnut na Níkajském koncilu v roce 325 po Kr. 

Vyučování jako nejdůležitější služba

služebnostiNámět pro následující tabulku mi poskytla učebnice BIB2063 Korintské listy od Global University (Hoover, 141) a také jedna absolventka, jíž jsem dělal oponenturu. Zachycují se zde novozákonní zmínky o duchovních darech a darech služebností z pěti klíčových novozákonních pasáží. Seznamy jsou uvedeny smíšeně, neboť kritéria pro rozlišení daru a služebnosti se mi, na rozdíl od autora učebnice, zdají nezřejmá. Tabulka v zájmu stručnosti nezachycuje dary uvedené mimo tyto klíčové pasáže, jako např. dar celibátu (1Kor 7,7). Sečtením množství výskytů jednotlivých darů lze dojít ke statistickému obrazu, který říká, že nejdůležitější služebností v Novém zákoně je vyučování

Jak my egalitariáni vykládáme Pavlovy instrukce ohledně žen

gender-equalityTýden se sešel s týdnem. Minulou seminárku jsem dopsal, odeslal na studijní, poreferoval o ní a pak radši smazal z Akademie, protože jsem byl s anglickou verzí hrubě nespokojen. Nyní bych měl pracovat na dalším úkolu, jak ale vidíte, zas se flákám. Kmotra Kleió slíbila návštěvu. Je to ale tetka od přírody zapomnětlivá, nejspíš k nám netrefí. Než se vydám hledat ji, načrtnu v hrubých rysech egalitariánský pohled na klíčové biblické pasáže ohledně postavení žen (1Kor 11,2–16; 14,34n; Ef 5,21–6,9; Kol 3,18–22; 1Tm 2,11–15; Tit 2,2–10; 1Pt 3,1–7). Předesílám, že většina mých učitelů, přátel a lidí, s nimiž obvykle souhlasím, jsou komplementariány a že se s nimi nechci poškorpit. Chci navrhnout životaschopnou alternativu, která je neméně křesťanská, hluboce letniční a která může představovat pro řadu sester a bratrů vítanou svobodu.