Měli by nám křesťanští publicisté říkat, koho máme volit?

Strašně jsem se vyděsil a myslel jsem, že se mi to zdálo. Byl to takový hrom, takový ohromný, děsivý prd, co nám sem papeženská řiť vypustila! Musel hódně zatlačit, aby si tak hrozitánsky usral… zázrak, že mu to neroztrhlo prdel i břich. (Luterův komentář k papežově snaze zasahovat do politiky za použití Jana 21,15) 

Česká a slovenská odborná periodika

Kdysi v prosinci 2015 jsem si založil index odborných časopisů tento index pořád funguje a slouží přinejmenším mé vlastní potřebě. Mám sice přístup na Ebsco a používám Crossref, možná si také zkusím zaplatit na měsíc Religious and Theological Abstracts, ale tyto univerzální platformy většinou něco podstatného postrádají nebo při hledání zamlčí. Jako nejlepší způsob sestavení bibliografie k seminárce k nějakému tématu se mi tedy ukázalo rozklikat si ručně tabulky obsahů a projít si čísla za posledních 20–70 let. Je to na dlouho, je to námaha, ale člověk získá daleko lepší představu o tom, co se řešilo. Právě k tomu tedy slouží index odborných periodik, který jsem si založil. Brzy jsem samozřejmě zjistil, že není v mých silách udržovat jej aktuální, natož jej případně rozšířit o systematickou a praktickou teologii. Když narazím na zajímavý cizojazyčný časopis, přidám jej, ale už nyní mám pocit, že to nejdůležitější pro své obory tam jaksi mám. 

Šňůry perliček z celého internetu

(1) Satyra

Oblíbeným skandálním tématem posledních měsíců jsou falešné zprávy (fake news), kterých je teď prý na internetu plno. Zatímco však Google a Facebook zavádějí důmyslnou cenzuru mimo dohled veřejnosti (a tím fakticky podkopávají svobodu diskuse), existují zpravodajské servery, které se svou postfaktičností chlubí. V zahraničí je to například The Onion, na jehož článek o údajném inteligentním pádu jsem jednou naletěl. V čechách jsou obdobou např. Pohrom a InfoBaden

Mám po promoci a děkuji za podporu

Předminulou sobotu proběhla na CTS promoce. Bylo to velmi slavnostní, důstojné, radostné. Oficiální fotky z promoce a z banketu, který promoci v pátek večer předcházel, naleznete na facebookových stránkách CTS.

Průběh a zakončení studia

Pro ty, kdo neví, na CTS jsem byl v navazujícím magisterském programu. Bakaláře jsem si dodělal přes Global University pomocí korespondenčních kurzů, kde mi zas byly uznány celé dvě třetiny kreditů ze studia na VOŠMT. (Bylo to ještě před sloučením programů GU a VOŠMT, tedy absolventi VOŠMT studovali jen dva roky a bakaláře nedostávali.) Magisterské studium je na CTS organizováno jakoby kombinovanou formou. Celkem desetkrát jsem musel dojet na týden, kde proběhlo intenzivní blokové vyučování předmětu a po týdnu jsem měl asi měsíc na napsání seminární práce, většinou o délce 5000 slov. Jelikož předmět nebyl zakončen zkouškou, kladl se veškerý důraz právě na onu práci, na onen „research paper“ a známka z této práce byla zároveň známkou z předmětu. 

Oddavání nevěřících: Pragmatismus, idealismus a křesťanský metanarativ manželství

Pragmatismus v diskusi o oddávání nevěřících

Za uplynulé tři roky jsem vedl několik diskusí s lidmi, kteří se k oddávání nevěřících stavěli kladně nebo nebyli vyhranění. Narazil jsem také na několik podstatných výzev a musel dospět k revizi některých svých argumentů. Ostré hrany mého postoje byly během tohoto procesu mírně opilovány, ale celkově se stále přidržuji názoru, že oddávání nevěřících v církvi nebo ordinovaným duchovním pracovníkem, který má dle zákona právo oddávat, je teologicky rizikové. 

Tak a teď vážně…

V předminulém příspěvku jsem děkoval všem za to, jak mne krásně sponzorovali a podporovali. Nyní, aniž bych chtěl ono poděkování umenšit, musím poděkovat i těm, kdo vážně přispěli k úspěšnému dokončení mého studia.

  • Děkuji společnosti Jihlavanka za kávu, kterou vyrábí. Obsahuje mnoho kofeinu a když jsem si dal tři lžičky do frenč presu, probudil jsem se a přestala mne bolet hlava.
  • Děkuji obchodnímu řetězci Kaufland, že mi v lednu Jihlavanku zlevnil na cca 80,– Kč za kilo. Ten kentus asi nikdo nechtěl, tak se toho museli zbavit a já toho využil.
  • Děkuji vývojářům z Valve za hru Counter Strike. Když se vám ve tři ráno zavírají oči a nepomáhá ani Jihlavanka, nic vás nenakopne lépe, než třicet fragů v Iceworldu nebo trénink míření se Scoutem.
  • Děkuji provozovatelům Scihubu, Libgenu, Ebook Farm a vší té nelegitimní undergroundové pakáži, co skenuje knihy a krade vědecké články. Bez vás bych tu práci nikdy nenapsal, a to ani kdybych s vírou v uzdravení prodal obě ledviny.
  • Děkuji všem, kdo mě nechali na pokoji a nic po mně nechtěli. Vaše pasivní podpora měla nesmírně pozitivní dopad na mou práci. Hodinka klidu, kdy po mně nikdo nic nežádá, byla nad všechno zlato světa.

Exodus, smlouva, zaslíbená země

Shrnutí své vlastní diplomky jsem zde již prezentoval a nedávno jsem ji také nahrál na Academii.edu. V tomto školním roce jsem však také vedl dvě absolventky na VOŠMT. Jednu s názvem Arminianismus – Teologie oslavující Boha a druhou s názvem Témata exodu, smlouvy a zaslíbené země v příběhu o Abrahamovi. V obou případech se podařilo vycizelovat jasnou tezi a postavit kolem ní dostatečnou argumentaci. První práce se snaží dokázat to, co je patrné již z názvu. Tu druhou práci bych obzvlášť rád zmínil, neboť svým způsobem navazuje na mou vlastní činnost a možná předjímá činnost budoucí. Autorka se v práci soustředí na proleptické prvky v příběhu o Abrahamovi a hlásí se k hypotéze, že tyto prvky z příběhu činí příběh celého Izraele. Jinak řečeno, příběh o Abrahamovi je takový biblicko-teologický mikrokosmos celého Izraele. 

Proč posílat mládež na biblickou školu? Část II.

hand holding an empty business cardminulé části jsem hovořil o potřebě absolvovat biblickou školu dříve než vysokou. Jako prostor pro lepší ukotvení se v dobře artikulované víře může sloužit náš nový jednoletý program. V této části představím několik dalších vzájemně souvisejících důvodů pro posílání mládeže na biblickou školu v Kolíně. Tyto příspěvky jsou adresovány zvláště pastorům Apoštolské církve, protože AC je zřizovatelem naší školy. Uvedené argumenty se však týkají i jiných evangelikálních společenství. 

Pavlov pohľad na ľudskú múdrosť vo vybraných pasážach z listov Korinťanom

bible-bullyNapriek odhodlaniu som veľmi, veľmi dlho odkladal naplnenie zámeru napísať aspoň stručnú skicu o problematických novozmluvných výpovediach strán ľudského rozumu a intelektu. Už pred rokom som sa prebral príslušným materiálom keď som písal seminárku o letničnom triumfalizme a keď som sa pripravoval na výuku Listov Korinťanom, ale vzhľadom k životnej situácii som nemal silu dotiahnuť vec do konca. Aj keď sa domnievam, že antiintelektu­alizmus nieje problémom iba u letničných, pravdou je, že práve letničný triumfalizmus, neláska ku konzistentnému doktrinálnemu mysleniu, smrtiace predsudky voči teologickému vzdelávaniu a záľuba vo všetkom, čo práve funguje, aj keď je to hlúpe a neperspektívne, ponúkla v letničnom hnutí antiintelektualizmu nesmierne dobrú pôdu. Moju prácu nájdete na Academii a jej české zhrnutie v starom článku tu. Keď C. S. Lewis hovoril, že „aby se člověk stal křesťanem, nepotřebuje žádného zvláštního vzdělání také proto, že křesťanství samo je vzděláním,“1 s letničnými a charizmatikmi ešte nepočítal. Dôsledky antiintelektualizmu sú nešťastné a aj keď posledné dve generácie letničných (najme v USA) dosiahli výrazného pokroku, pohŕdanie teologickým vzdelaním a racionálnym prístupom k veciam viery je medzi letničnými nielen u nás stále alarmujúce.