Cynická a nevěřící báseň

cynicism-smileTuto báseň věnuji těm, kdo se Pána Ježíše jaksi nemohou dočkat. Nabízím tím cynickou pojistku bezbřehému entuziasmu, který je odsouzen k nárazu. Když zdraví není stoprocentní, když člověka něco štve, když se kupí dluhy, tu se někdy probuzenecká víra může jevit jako něco, co učiní okamžitou přítrž chmurám. A čím víc jsme nadšení, tím více věříme a čím déle věříme, tím absurdnější se nám zdá možnost zařadit zpátečku a tím horší deziluze nám hrozí.

Problém tohoto přístupu nespočívá v tom, že víra jako taková je špatná, ale v tom, že předmět víry se možná skrývá někde jinde. A právě cynismus je zdravý instinkt, který dokáže rozeznat slepé uličky a včas se od nich odklonit směrem k tomu, co dává lepší smysl.

Proto hlavu vzhůru! Ježíš žije, a to i když nepřijde okamžité uzdravení, prosperita, probuzení a vytržení. Ježíš žije dnes stejně jako po zítřku! 

Byl jsem u vytržení aneb recenze nové populární příručky ke konci světa

Vizte prosím dodatek k této recenzi na tomto blogu zde. Komentáře jsou pod tímto článkem již uzavřeny, pod dodatkem však stále můžete vylévat svá obtížená srdíčka. Můj e-mail naleznete na stránce o mně.

mihal-vytrzeni-prebalPřed dvěma týdny jsem se vrátil z Rumunska a kniha Vytržení od Sergeje Miháľa byla první novinkou, s níž jsem se po návratu setkal. Na první pohled se mi zdála docela neškodná. Čím více jsem však slyšel o neskrývaném nadšení, překotném zájmu i skeptickém odporu, tím více jsem tušil, že se jí nevyhnu. Proto jsem si ji zapůjčil a přečetl. Svůj zážitek z četby bych popsal jako surreální, fantastický, adrenalinový a lunatický. Mít vysoký tlak, vytržení bych se již asi nedočkal. 

Oddavání nevěřících: Pragmatismus, idealismus a křesťanský metanarativ manželství

Pragmatismus v diskusi o oddávání nevěřících

Za uplynulé tři roky jsem vedl několik diskusí s lidmi, kteří se k oddávání nevěřících stavěli kladně nebo nebyli vyhranění. Narazil jsem také na několik podstatných výzev a musel dospět k revizi některých svých argumentů. Ostré hrany mého postoje byly během tohoto procesu mírně opilovány, ale celkově se stále přidržuji názoru, že oddávání nevěřících v církvi nebo ordinovaným duchovním pracovníkem, který má dle zákona právo oddávat, je teologicky rizikové. 

Tak a teď vážně…

V předminulém příspěvku jsem děkoval všem za to, jak mne krásně sponzorovali a podporovali. Nyní, aniž bych chtěl ono poděkování umenšit, musím poděkovat i těm, kdo vážně přispěli k úspěšnému dokončení mého studia.

  • Děkuji společnosti Jihlavanka za kávu, kterou vyrábí. Obsahuje mnoho kofeinu a když jsem si dal tři lžičky do frenč presu, probudil jsem se a přestala mne bolet hlava.
  • Děkuji obchodnímu řetězci Kaufland, že mi v lednu Jihlavanku zlevnil na cca 80,– Kč za kilo. Ten kentus asi nikdo nechtěl, tak se toho museli zbavit a já toho využil.
  • Děkuji vývojářům z Valve za hru Counter Strike. Když se vám ve tři ráno zavírají oči a nepomáhá ani Jihlavanka, nic vás nenakopne lépe, než třicet fragů v Iceworldu nebo trénink míření se Scoutem.
  • Děkuji provozovatelům Scihubu, Libgenu, Ebook Farm a vší té nelegitimní undergroundové pakáži, co skenuje knihy a krade vědecké články. Bez vás bych tu práci nikdy nenapsal, a to ani kdybych s vírou v uzdravení prodal obě ledviny.
  • Děkuji všem, kdo mě nechali na pokoji a nic po mně nechtěli. Vaše pasivní podpora měla nesmírně pozitivní dopad na mou práci. Hodinka klidu, kdy po mně nikdo nic nežádá, byla nad všechno zlato světa.

Exodus, smlouva, zaslíbená země

Shrnutí své vlastní diplomky jsem zde již prezentoval a nedávno jsem ji také nahrál na Academii.edu. V tomto školním roce jsem však také vedl dvě absolventky na VOŠMT. Jednu s názvem Arminianismus – Teologie oslavující Boha a druhou s názvem Témata exodu, smlouvy a zaslíbené země v příběhu o Abrahamovi. V obou případech se podařilo vycizelovat jasnou tezi a postavit kolem ní dostatečnou argumentaci. První práce se snaží dokázat to, co je patrné již z názvu. Tu druhou práci bych obzvlášť rád zmínil, neboť svým způsobem navazuje na mou vlastní činnost a možná předjímá činnost budoucí. Autorka se v práci soustředí na proleptické prvky v příběhu o Abrahamovi a hlásí se k hypotéze, že tyto prvky z příběhu činí příběh celého Izraele. Jinak řečeno, příběh o Abrahamovi je takový biblicko-teologický mikrokosmos celého Izraele. 

Omluva a dodatek k recenzi knihy Vytržení

astrology-circleTímto vyjadřuji lítost nad tónem, kterého jsem použil ve své nedávno publikované recenzi knihy Vytržení od Sergeje Miháľa. Vlídnost a chápavost, s jakou mne někteří z mých čtenářů na tento přešlap upozornili, mi nedovoluje nechat jej bez omluvy. Omlouvám se tedy, že jsem nadmírou sarkasmu a nediplomatickou úsečností svých závěrů znepokojil čtenáře, kteří by jinak nalezni v recenzi větší užitek. Tento tón jsem nezvolil v afektu, nýbrž plánovitě, protože jsem knihu Vytržení shledal silně problematickou nejen po biblicko teologické, ale především po věcné stránce. Neodhadl jsem však dopad, jaký tato recenze bude mít. Obvyklou nízkou návštěvnost tohoto blogu vystřídal náhlý příval publika, které si žádalo prezentabilnější styl. Proto se těm, kdo břitkostí mého pera utrpěli, omlouvám. Snad jsem se nechal příliš inspirovat bloggery jako jsou Ben Stanhope nebo Jim West, kteří podobnou nadílku servírují svým oponentům běžně. Zde to ale takto být nemělo a já proto volám „pardon“. 

Měli by nám křesťanští publicisté říkat, koho máme volit?

Strašně jsem se vyděsil a myslel jsem, že se mi to zdálo. Byl to takový hrom, takový ohromný, děsivý prd, co nám sem papeženská řiť vypustila! Musel hódně zatlačit, aby si tak hrozitánsky usral… zázrak, že mu to neroztrhlo prdel i břich. (Luterův komentář k papežově snaze zasahovat do politiky za použití Jana 21,15) 

Česká a slovenská odborná periodika

Kdysi v prosinci 2015 jsem si založil index odborných časopisů tento index pořád funguje a slouží přinejmenším mé vlastní potřebě. Mám sice přístup na Ebsco a používám Crossref, možná si také zkusím zaplatit na měsíc Religious and Theological Abstracts, ale tyto univerzální platformy většinou něco podstatného postrádají nebo při hledání zamlčí. Jako nejlepší způsob sestavení bibliografie k seminárce k nějakému tématu se mi tedy ukázalo rozklikat si ručně tabulky obsahů a projít si čísla za posledních 20–70 let. Je to na dlouho, je to námaha, ale člověk získá daleko lepší představu o tom, co se řešilo. Právě k tomu tedy slouží index odborných periodik, který jsem si založil. Brzy jsem samozřejmě zjistil, že není v mých silách udržovat jej aktuální, natož jej případně rozšířit o systematickou a praktickou teologii. Když narazím na zajímavý cizojazyčný časopis, přidám jej, ale už nyní mám pocit, že to nejdůležitější pro své obory tam jaksi mám. 

Šňůry perliček z celého internetu

(1) Satyra

Oblíbeným skandálním tématem posledních měsíců jsou falešné zprávy (fake news), kterých je teď prý na internetu plno. Zatímco však Google a Facebook zavádějí důmyslnou cenzuru mimo dohled veřejnosti (a tím fakticky podkopávají svobodu diskuse), existují zpravodajské servery, které se svou postfaktičností chlubí. V zahraničí je to například The Onion, na jehož článek o údajném inteligentním pádu jsem jednou naletěl. V čechách jsou obdobou např. Pohrom a InfoBaden

Mám po promoci a děkuji za podporu

Předminulou sobotu proběhla na CTS promoce. Bylo to velmi slavnostní, důstojné, radostné. Oficiální fotky z promoce a z banketu, který promoci v pátek večer předcházel, naleznete na facebookových stránkách CTS.

Průběh a zakončení studia

Pro ty, kdo neví, na CTS jsem byl v navazujícím magisterském programu. Bakaláře jsem si dodělal přes Global University pomocí korespondenčních kurzů, kde mi zas byly uznány celé dvě třetiny kreditů ze studia na VOŠMT. (Bylo to ještě před sloučením programů GU a VOŠMT, tedy absolventi VOŠMT studovali jen dva roky a bakaláře nedostávali.) Magisterské studium je na CTS organizováno jakoby kombinovanou formou. Celkem desetkrát jsem musel dojet na týden, kde proběhlo intenzivní blokové vyučování předmětu a po týdnu jsem měl asi měsíc na napsání seminární práce, většinou o délce 5000 slov. Jelikož předmět nebyl zakončen zkouškou, kladl se veškerý důraz právě na onu práci, na onen „research paper“ a známka z této práce byla zároveň známkou z předmětu.