Fakta a logika při výkladu Bible

Následující text je úryvkem z přednášek předmětu BIB2043 Principy výkladu Bible, který učím v tomto semestru a který bude vyučován i v pátek a v sobotu 18.-19. 5. 2018 v Kolíně. Na své vyučování Vás opět vřele zvu! Vizte stránku události na Facebooku.

K dnešnímu dny máme za sebou s denními studenty velmi obecný úvod do napětí mezi teologickým a historickým přístupem a úvod do specifik žánrů vč. několika hodin cvičení na konkrétních příkladech. Čeká nás kapitola o otázkách inspirovanosti, neomylnosti a inerance a dále něco více o souvislostech biblické teologie a hermeneutiky. Jelikož tento předmět sám učím poprvé, dělám všechno „on the go“. Snažím se promýšlet to celé znovu, jít na dřeň toho, na čem skutečně záleží a přicházet s co nejjednodušší prezentací látky. 

Kontexty krvavých měsíců: Exkurz: Letniční o sionismu a dispenzacionalismu (část 4/5)

 1. Co jsme se dočetli ve Vytržení?
 2. Kdo je John Hagee?
 3. Vztah dispenzacionalismu a křesťanského sionismu
 4. Exkurz: Letniční o sionismu a dispenzacionalismu
 5. Alternativy dispenzacionalismu a sionismu

Není záměrem tohoto článku popřít, že populární dispenzacionalismus a křesťanský sionismus se v rámci letničního hnutí během prvních tří generací virálně rozšířil. Sám Hagee je ostatně produktem letničního hnutí, jak bylo nastíněno v předchozích příspěvcích a klasičtí letniční vskutku bývávali dispenzacionalisty se silně prosemitským cítěním.109 Po­kládám však za nutné představit jinou linii misijně orientované a velmi uvědomělé letniční teologie, která sionismus i dispenzacio­nalismus rezolutně odmítá. 

Kontexty krvavých měsíců: Kdo je John Hagee? (část 2/5)

Tento příspěvek je pokračováním série o kontextu krvavých měsíců. Až vyjde poslední část, zveřejním celou sérii také na své Academii. Nejde však ani tak o ucelenou práci, jako spíše o nástřely mého vyrovnávání se s fenomény, na něž v posledním roce zřetelně upozornila kniha Vytržení. Částmi série jsou a budou:

 1. Co jsme se dočetli ve Vytržení?
 2. Kdo je John Hagee?
 3. Vztah dispenzacionalismu a křesťanského sionismu
 4. Exkurz: Letniční o sionismu a dispenzacionalismu
 5. Alternativy dispenzacionalismu a sionismu

Poznámky z letniční perspektivy ke dvěma článkům z ThV

V kratičkém výstupu na teologickém networku evangelikálního fóra jsem dnes měl za úkol shrnout dva články z časopisu Theologia Vitae 5/2 (2015). Ze dvou níže uvedených jsem se nakonec stihl pověnovat pouze prvnímu a okomentovat ho z letniční perspektivy. Následná diskuse byla nicméně i tak podnětná. Vybranými články jsou:

 1. BEŇA, David, 2015. Autorita duchovního v pohledu reformace: Sumarizující přehled. Theologia Vitae. 5(2).
 2. ČERNÝ, Pavel, 2015. Autorita kazatele a její vykonávání. Theologia Vitae. 5(2).

Výzva bratřím a sestrám stran volby prezidenta: Volte Jiřího Miloše Dramana

Co bych to byl za aspirujícího publicistu, kdybych i já nedoporučil nejen křesťanské obci svého favorita do nadcházejícího druhého kola volby prezidenta? Bez nepřímé narážky na nekvalitu jednoho z kandidátů bych byl jen jako dunící kov, zvučící zvon! Jde o věc zvláštní důležitosti.

Mým favoritem je M. J. Draman. Profesor Draman je povoláním egyptolog a dlouholetý předseda české akademie vět jednoduchých. Ovládá totiž patnáct jazyků, vepřových i kočičích. Za bývalého režimu byl Draman jeho chrabrým kritikem, jeho děti proto musely studovat v zahraničí a on sám se několikrát octl v exilu. Na týden či na dva. Byl jedním ze signatářů Charty 77, jakož i archivních složek o jejích ostatních signatářích. 

Kontexty krvavých měsíců: Alternativy dispenzacionalismu a sionismu (část 5/5)

Toto je poslední část série Kontexty krvavých měsíců. Spíše než o ucelený text je tato série pokusem o vyrovnání se s fenomény, na něž v roce 2017 upozornila populární kniha Vytržení. Celou sérii na závěr publikuji jako draft na Academii.

 1. Co jsme se dočetli ve Vytržení?
 2. Kdo je John Hagee?
 3. Vztah dispenzacionalismu a křesťanského sionismu
 4. Exkurz: Letniční o sionismu a dispenzacionalismu
 5. Alternativy dispenzacionalismu a sionismu

Naznačil jsem, že křesťanský sionismus souvisí s dispenzacio­nalismem, načež jsem obojí vykreslil v negativním světle. Jak se ale na biblická proroctví dívat? Lze brát Bibli vážně i bez dispenzacionalismu? Je možné stavět se k současnému Izraeli bez opičí lásky a zároveň bez antisemitismu? Samozřejmě ano. Církevní otcové se k židům stavěli spíše odtažitě až nepřátelsky a biblická proroctví pro Izrael byla vykládána obrazně a přenášena na Krista a na církev. Takto tomu věřili Justýn Mučedník, Tertulián, Órigenés a další. Zvláště Órigenés vytvořil svými dualistickými myšlenkami velký prostor pro rozlišení duchovního a fyzického Izraele a de facto formuloval to, co dnes známe jako teologii náhrady.138 Au­gustin tuto teologii přejal, ale doplnil ji o naději na budoucí obrácení židů.139 Refor­mátoři teologii náhrady také převzali a dále rozpracovali v rámci tzv. smluvní teologie. Nástup dispenzacionalismu v 19. století změnil poměr sil zvláště mezi evangelikály, avšak ve 2. polovině 20. stol. nespokojenost s přílišnou křiklavostí dispenzacionalismu vyvolala nástup progresivního dispenzacionalismu, který uznává inaugurální eschatologii a progresivní smluvní teologie, která uznává jistou eschatologickou roli fyzického Izraele dle Římanům 11. Tyto progresivní proudy jsou si bližší a liší se pouze mírou, do jaké jsou ochotny vyčlenit současnému Izraeli zvláštní místo v závěru plánu spásy.140 

Kontexty krvavých měsíců: Vztah dispenzacionalismu a křesťanského sionismu (část 3/5)

Následuje další ze série příspěvků na témata týkající se souvislostí mezi biblickou teologií a politikou. Spíše než o ucelený text je tato série pokusem o vyrovnání se s fenomény, na něž v roce 2017 upozornila populární kniha Vytržení. Celou sérii na závěr publikuji jako draft na Academii

Evangelikální fórum 2018 a 7 tezí pro následující diskusi o validaci praktikované homosexuality

Letos jsem se poprvé zúčastnil Evangelikálního fóra, a hned jako řečník. Písemnou podobu mých výstupů jsem již zveřejnil na tomto blogu. Jsem velmi vděčný za příležitost prezentovat a možná ještě víc za neformální rozhovory s lidmi a interakce v rámci teologického networku. Cítil jsem náhle, že dýchám, že mi narostla křídla, že mi zazářilo světlo zjevení. Ne, vážně, bylo to moc fajn. Chtěl bych podniknout kroky k prolomení izolace, v níž se Kolín ocitl. Jedna studentka s ETS mi během rozhovoru řekla, že měla dojem, že zatímco v Kolíně se dávají jedničky za modlení, oni drží církev a dělají normální teologii. Ačkoli si umím představit, jak tento dojem vznikl, nechtěl bych se s ním smířit. 

Kontexty krvavých měsíců: Co jsme se dočetli ve Vytržení? (část 1/5)

Víra v proroctví, která začala jako pátrání po znameních Boží vůle, se vposledku stává modlou, která zasedne místo Boha, uvěznivši ty, kdo věří v proroctví, pod masou jejich vlastních fantastických předpokladů.1

Tento článek je prvním příspěvkem do série o kontextech populární eschatologie, která se v našem prostředí v poslední době nejvýrazněji projevila knihou Vytržení od Sergeje Miháľa. Ti, kdo četli recenzi i její follow-up, o mnoho nepřijdou, pokud tento úvod přeskočí. Dalšími příspěvky v sérii budou:

 • 2. Kdo je John Hagee?
 • 3. Vztah dispenzacionalismu a křesťanského sionismu
 • 4. Exkurz: Letniční o sionismu a dispenzacionalismu
 • 5. Alternativy dispenzacionalismu a sionismu

Tato série vznikla v rámci příprav na můj seminář na Evangelikálním fóru ve čtvrtek 22. února 2018 od 14.30, kamž Vás všechny zvu.

Anotace pro Evangelikální fórum 2018:

Kniha Vytržení od Sergeje Miháľa se v roce 2017 rychle rozšířila do evangelikálních kruhů a vyvolala značně rozmanité reakce. Abychom těmto reakcím porozuměli, musíme se zadívat na věroučný kontext knihy. Řekneme si proto něco o židovském kalendáři a krvavých měsících, jakož i o populárním dispenzacionalismu, křesťanském sionismu a o výzvách, které tyto proudy přináší křesťanské teologii a misii na Blízkém východě. Odrostli jste na sérii Left Behind? Troubíte u Vás na šófary? Nadchla Vás kniha Vytržení, nebo naopak rozčílila? Pak přijďte na tento seminář, společně tomu přijdeme na kloub.

Takový recap toho všeho a výhled do budoucnosti

Uplynul více než měsíc od posledního příspěvku. O vánočních prázdninách jsme zajeli do Rumunska, což je vždy značně osvěžující a ozdravná věc. Jsem teď totiž jako Jób, sedím v koutku v temném místě, žena mi radí něco ve smyslu Jb 2,9, nebo spíše já to v některých věcech radím jí, nacož mi na „pomoc“ přicházejí přátelé Tafen Nasal, Desloratadine Actavis a Duoresp Spiromax, jejichž nepsaným vedlejším účinkem je bezesporu sociopatie. MUDr. Elíhů mi řekl: „Jseš holt nemocnej, Míšo, musíš se léčit“. Jo… asi jako ve filmu Lék na život