Poznámky z letniční perspektivy ke dvěma článkům z ThV

V kratičkém výstupu na teologickém networku evangelikálního fóra jsem dnes měl za úkol shrnout dva články z časopisu Theologia Vitae 5/2 (2015). Ze dvou níže uvedených jsem se nakonec stihl pověnovat pouze prvnímu a okomentovat ho z letniční perspektivy. Následná diskuse byla nicméně i tak podnětná. Vybranými články jsou:

  1. BEŇA, David, 2015. Autorita duchovního v pohledu reformace: Sumarizující přehled. Theologia Vitae. 5(2).
  2. ČERNÝ, Pavel, 2015. Autorita kazatele a její vykonávání. Theologia Vitae. 5(2).

Výzva bratřím a sestrám stran volby prezidenta: Volte Jiřího Miloše Dramana

Co bych to byl za aspirujícího publicistu, kdybych i já nedoporučil nejen křesťanské obci svého favorita do nadcházejícího druhého kola volby prezidenta? Bez nepřímé narážky na nekvalitu jednoho z kandidátů bych byl jen jako dunící kov, zvučící zvon! Jde o věc zvláštní důležitosti.

Mým favoritem je M. J. Draman. Profesor Draman je povoláním egyptolog a dlouholetý předseda české akademie vět jednoduchých. Ovládá totiž patnáct jazyků, vepřových i kočičích. Za bývalého režimu byl Draman jeho chrabrým kritikem, jeho děti proto musely studovat v zahraničí a on sám se několikrát octl v exilu. Na týden či na dva. Byl jedním ze signatářů Charty 77, jakož i archivních složek o jejích ostatních signatářích. 

Ještě větší zmatek v autorském zákoně?

jednom minulém příspěvku jsem představil svůj hobby-projekt Buxan. Jde o službu, která se zaměřuje na digitalizaci čehokoli, co ji zákazník zašle. S oním „čehokoli“ však nastal problém, neboť jsem při předběžném průzkumu zjistil, že existují různé názory na právní podstatu činnosti, již jsem plánoval provozovat. Mám z toho docela vítr a rád bych si to vysvětlil teď, aby mi to nemusel vysvětlovat soud. 

Bombastický byznys Buxan a právní stránka digitalizace autorských děl

Podzim se pro mne často přelévá v zimu s nádechy mírné deprese, chronické únavy, běhání po doktorech (tentokrát jsou to záchvaty alergické rýmy), ztráty pocitu smyslu a všelijakého špekulování. Od září navíc učím Literaturu Nového zákona, kterou jsem nikdy neučil, a to s dotací šest hodin týdně. Úterky čtvrtky proto již tak dost silný podzimní drink stříknou plechovkou laciného energydrinku a velmi brzkým budíčkem či pozdní večerkou. (Na to si ovšem nestěžuji, je to moje radost a realizace.) 

Stručný přehled názorů na milénium

Upozornění: V tomto článku jsem vycháze z jeho starší verze Úvod do milenialismu (říjen 2013), kterou jsem však značně upřesnil a aktualizoval. Tento článek by měl vyjít i v ŽvK.

lords-2nd-coming
Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt nemá pravomoc, nýbrž budou kněžími Božími a Kristovými a budou s ním kralovat tisíc let. (Zj 20,6)

Církev během celé své historie samu sebe chápala jako archu, která proplouvá obdobím, jenž je ze všech období dějin světa již to úplně poslední. Tomuto období se říká eschaton – poslední čas. Eschatologie je proto oblastí teologie, která zkoumá strukturu tohoto času a potažmo i úlohu, kterou v jeho plynutí zaujímá Kristus, svět a církev. V biblické tradici, kterou nám předali pisatelé Nového zákona, sice nevidíme přesné vzorce pro výpočet délky tohoto období, vidíme však indicie, které nám mohou pomoci sestavit alespoň rámcový jízdní řád, podle nějž se poslední věk naplňuje a případně chýlí ke konci. 

Kontexty krvavých měsíců: Co jsme se dočetli ve Vytržení? (část 1/5)

Víra v proroctví, která začala jako pátrání po znameních Boží vůle, se vposledku stává modlou, která zasedne místo Boha, uvěznivši ty, kdo věří v proroctví, pod masou jejich vlastních fantastických předpokladů.1

Tento článek je prvním příspěvkem do série o kontextech populární eschatologie, která se v našem prostředí v poslední době nejvýrazněji projevila knihou Vytržení od Sergeje Miháľa. Ti, kdo četli recenzi i její follow-up, o mnoho nepřijdou, pokud tento úvod přeskočí. Dalšími příspěvky v sérii budou:

  • 2. Kdo je John Hagee?
  • 3. Vztah dispenzacionalismu a křesťanského sionismu
  • 4. Exkurz: Letniční o sionismu a dispenzacionalismu
  • 5. Alternativy dispenzacionalismu a sionismu

Tato série vznikla v rámci příprav na můj seminář na Evangelikálním fóru ve čtvrtek 22. února 2018 od 14.30, kamž Vás všechny zvu.

Anotace pro Evangelikální fórum 2018:

Kniha Vytržení od Sergeje Miháľa se v roce 2017 rychle rozšířila do evangelikálních kruhů a vyvolala značně rozmanité reakce. Abychom těmto reakcím porozuměli, musíme se zadívat na věroučný kontext knihy. Řekneme si proto něco o židovském kalendáři a krvavých měsících, jakož i o populárním dispenzacionalismu, křesťanském sionismu a o výzvách, které tyto proudy přináší křesťanské teologii a misii na Blízkém východě. Odrostli jste na sérii Left Behind? Troubíte u Vás na šófary? Nadchla Vás kniha Vytržení, nebo naopak rozčílila? Pak přijďte na tento seminář, společně tomu přijdeme na kloub.

Takový recap toho všeho a výhled do budoucnosti

Uplynul více než měsíc od posledního příspěvku. O vánočních prázdninách jsme zajeli do Rumunska, což je vždy značně osvěžující a ozdravná věc. Jsem teď totiž jako Jób, sedím v koutku v temném místě, žena mi radí něco ve smyslu Jb 2,9, nebo spíše já to v některých věcech radím jí, nacož mi na „pomoc“ přicházejí přátelé Tafen Nasal, Desloratadine Actavis a Duoresp Spiromax, jejichž nepsaným vedlejším účinkem je bezesporu sociopatie. MUDr. Elíhů mi řekl: „Jseš holt nemocnej, Míšo, musíš se léčit“. Jo… asi jako ve filmu Lék na život

Zvu Vás na své lednové vyučování Literatury Nového zákona

Na konci ledna 2018 (26.-27. 1. 2018) se na VOŠMT v Kolíně uskuteční víkendové vyučování předmětu Literatura Nového zákona. Vyučovat budu já a tímto Vás zvu. Info o přihlášení i přehled jiných víkendových vyučování naleznete na stránkách VOŠMT i na stránkách Global University.

Níže vizte záznam mého koktání a poskakování. Po shlédnutí tohoto nelegálně pořízeného záznamu jsem se rozhodl, že zapracuji na svém neverbálním i verbálním projevu a že se před vyučováním vyspím, abych na to měl dost mentální energie. V zásadě ale jde o adekvátní vzorek toho, čemu budou posluchači po 12 hodin vystaveni.

Ještě níže vizte sylabus předmětu.

Co je to hermeneutika Ducha?

keener-spirit-hermeneuticsNa pastorální konferenci AC 26.-29. září jsme měli možnost slyšet Craiga S. Keenera. Keener je jedním z předních světových odborníků na Nový zákon, jehož zvláštní specialitou je studium dobového pozadí. Je autorem několika komentářů, především pak komentáře ke knize Skutků, který se zdá být nejobjemnějším komentářem, jaký byl kdy ke kterékoli biblické knize napsán. Keenerovou poslední publikací je kniha Hermeneutika Ducha: Četba Písma ve světle Letnic (Spirit Hermeneutics: Reading Scripture in Light of Pentecost). Z programu konference vyplývá, že hermeneutika Ducha měla být tématem posledních dvou sezení, avšak z časových důvodů se na ni nedostalo. Nepatrnou kompenzací této škody budiž tento článeček, v němž Keenerovu knihu představím. 

Spatřili jsme Craiga S. Keenera v těle (postřehy z pastorálky)

Neboť do světa vyšli mnozí svůdci, kteří neuznávají Craiga S. Keenera přicházejícího v těle; každý takový člověk je svůdce a antikrist. (2J 1,7)

Podle toho poznávejte Ducha Božího: Každý duch, který uznává Craiga S. Keenera, jenž přišel v těle do České republiky, je z Boha. (1J 4,2)

Na pastorální konferenci AC 26.-29. září došlo k mimořádnému novému zjevení. Spatřili jsme muže oděného svetrem a šálou, pod jeho nohama pódium, před ním MacBook, v ruce mikrofon, nad hlavou koruna z promítacího plátna a za ním nejspíše jedna z nejplodnějších kariér na poli biblistiky za posledních 7 tisíc let. Domnívám se, že na jeho zjevení v ČR nás připravovala již tetráda krvavých měsíců v roce 2014, což musel být přibližně rok, kdy byla tato návštěva zanesena do jeho nabitého programu. Ne, nebyl to archanděl Gabriel, který z mně nepochopitelného důvodu nebyl schopen tuto návštěvu náležitě zvěstovat. Byl to Craig S. Keener.

Celý článek 📆  5 měsíců zpět   📂  Itinerář
💬  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Spatřili jsme Craiga S. Keenera v těle (postřehy z pastorálky)   📊  776 slov
🚩